• KONTAK ONS :

    +27 56 212 4839

Kalk & Gips

Kalk- en gips aanbevelings word gemaak op grond van grondontledings. In die laaste aantal jare het die klem verskuif van pH regstelling na die regstel van katioon balanse. Grondontledings het bewys dat kalsiumĀ  se uitruilbaarheids vlakke laag is en dat korrekte bekalking dit kan regstel wat tot opbrengsverhoging lei. Die keuse van kalkbronne met die gepaardgaande ontleding het dus van uiterste belang geword.

Kalkbronne waarvan ons gebruik maak is Grasland Ondernemings, Plaaslike Boeredienste, SA kalk en gips en Kalkor.

up

 

Kontak Ons

facebook

 

twitter

 

google

Adres

King Straat 9

Kroonstad

9500

Telefoon :+27 56 212 4839

E-Pos : info@agrilux.co.za

Ons Agente

Johann Jordaan

+27 82 557 5946

jorrie@agrilux.co.za

Adriaan Jordaan

+27 72 561 4261

adriaan@agrilux.co.za

Stef Breytenbach

+27 72 058 9368

stef@agrilux.co.za

Nannette Pieterse

+27 60 972 0997

nannette@agrilux.co.za