• KONTAK ONS :

    +27 56 212 4839

Nuus

Sink – Kies die regte bron!

 
 

Die vraag is hoekom is daar sinktekorte en hoekom word daar reaksie gekry op die toediening van sink ?

Die NWOVS het inherent lae sink in die gronde (Die hele RSA word as sinkarm geklassifiseer). Opbrengste het verhoog die afgelope aantal jare en geen voorsiening is getref vir die addisionele sinkbehoefte nie.

Bewerings dat sink maklik in die gronde opgebou word , word verkeerd bewys deur grondontledings waar sink ontledings van so laag as 0,6dpm voor kom. Daar kom weinig lokaliteite voor waar opgeboude of voldoende sink vlakke voor kom.

As gevolg van opgeboude fosfor in die grond is sink in die gronde ook minder toeganklik, fosfaatbronne soos Map wat gebruik word in die vervaardiging van mengsels kan daartoe lei dat die sink met minder toeganklike bronne soos sinkoksied aangevul moet word. Hierdie bron van sink is hoogs onoplosbaar en hoewel die mengsel volgens standaarde voldoende sink in het is dit nie vir die plant beskikbaar nie.

As ons na die rol van sink in die plant kyk dan word dit uitgewys as baie belangrik in die sintese van koolhidrate en proteïene wat betrokke is in die plant as boustene van opbrengs, natuurlike weerstand teen siektes, fotosintese, groeiregulering en vrugbaarheid. Plante verskil in hul gevoeligheid vir sinktekorte en mielies word uitgewys as een van die gevoeligste.

Wortelverspreiding wat nog altyd as ‘n probleem in baie gevalle uitgewys is as ‘n oorsaak van swak opbrengs, word ook negatief beinvloed deur swak toeganklikheid en lae sinkontledings. Swak wortelverspreiding as gevolg van bewerkingsprobleme en verdigting kan die probleem verder vererger.

‘n Feit wat beklemtoon word deur gesondheidskringe is dat die menslike dieet ‘n tekort toon aan genoegsame sink, wat lei tot ‘n verskedenheid siektes. Plante en diere wat genoegsaam sink kry kan hierdie probleem oplos.

Die probleem van sinktekorte kan saamgevat word in lae en ontoeganklike toedienings van sink in die kunsmisband. Hierdie band is ook periodiek onderworpe aan droë toestande as gevolg van wisselende reën. Sinkopname kan ook verder benadeel word deur koue nat toestande wat veral by vroeë planttye voorkom, en wortelontwikkeling wat nog nie voldoende is nie. Daar moet onthou word dat plante hul voeding “drink” en voldoende voeding in die suspensie is van kardinale belang.

Navorsing wat oorsee gedoen is, is verhogings van tot 800% in opbrengs by mielies gekry terwyl by sorghum en aartappels 25% verhoging gekry is. Werk wat deur dr Arrie van Vuuren gedoen is op die invloed van twee sinkbronne sinkoksied en sinksulfaat op wortel massa het sinksulfaat die beste resultaat gegee (Sien grafiek. Bron: Zinchem handleiding bylaag tot Landbouweekblad 17 Des 2010). Waarnemings die afgelope seisoen het visueel beter groei en ontwikkeling op mielies getoon teenoor plante wat sinkoksied as sinkbron gekry.

 

- Johann Jordaan -

 

up

Kontak Ons

facebook

 

twitter

 

google

Adres

King Straat 9

Kroonstad

9500

Telefoon :+27 56 212 4839

E-Pos : info@agrilux.co.za

Ons Agente

Johann Jordaan

+27 82 557 5946

jorrie@agrilux.co.za

Adriaan Jordaan

+27 72 561 4261

adriaan@agrilux.co.za

Stef Breytenbach

+27 72 058 9368

stef@agrilux.co.za

Nannette Pieterse

+27 60 972 0997

nannette@agrilux.co.za